STATYSTYKI

Na przestrzeni ostatnich lat zaobserwowano znaczny spadek rejestrowanych badań klinicznych w Unii Europejskiej . Jest to związane z odpływem badań klinicznych na inne kontynenty. W Polsce przez ostatnie 10 lat liczba rejestrowanych badań utrzymuje się na stabilnym poziomie ponad 400 badań rocznie. Tylko w 2014 roku, jednorazowo, liczba rejestrowanych badań spadła poniżej 400. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zarejestrował wtedy 396 badań. W roku 2016 było już 458, w 2017 roku - 453 badania (źródło URPL). Obecnie na świecie prowadzi się ponad 110 tyś. badań klinicznych (ok. 32 tyś. w Europie) w tym ok. 81 tyś. badań z aktywną rekrutacją (ok. 25 tyś. w Europie) (źródło: www.clinicaltrials.gov).

Liczba badań klinicznych zarejestrowanych w Polsce lata 2011-2017
Liczba badań klinicznych zarejestrowanych w Polsce lata 2011-2017 (źródło: URPL)

W Polsce rejestruje się głównie badania III fazy (ponad 50%) i II fazy (ponad 30%). Niewiele badań prowadzonych jest w I fazie, choć w ostatnich dwóch latach ich liczba wzrosła. Ponad 20 proc. zarejestrowanych badań dotyczy onkologii. Inne dziedziny medycyny, w ramach których rejestrowane są badania kliniczne w Polsce, to: neurologia, kardiologia, diabetologia, reumatologia i pulmonologia. Rocznie do badań włączanych jest ponad 30 tys. pacjentów.

Główne obszary badań klinicznych zarejestrowanych w Polsce w 2017 roku
Główne obszary badań klinicznych zarejestrowanych w Polsce w 2017 roku (źródło: URPL)
Procentowy udział faz badań w rejestrowanych w Polsce badaniach klinicznych w latach 2013-2017
Procentowy udział faz badań w rejestrowanych w Polsce badaniach klinicznych w latach 2013-2017 (źródło: URPL)
© 2018